Steiner daghem

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Marjo Keskinen +358405048819

Telefon:

Daghemskök 040 504 0605
Lärarna 040 504 8819

Öppettider

mån - fre 06:30 - 17:00
Postadress: 
Studentbyn 20 B
20540 Åbo
Gatuadress: 
Studentbyn 20 B
20540 Åbo

Besöksadress: 

Studentbyn 20 B
20540 Åbo

Service

Daghemsverksamhet

Yksityinen päiväkoti Yo-kylässä, palveluseteli

Privat daghem. Om du vill ansöka om en plats för ditt barn på denna enhet, ta först direkt kontakt med enheten och gör sedan en servicesedelansökan på stadens webbplats via småbarnspedagogikens e-tjänster.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Steiner-päiväkoti

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Förskoleundervisning

Esiopetusta alle kouluikäisille lapsille

Esiopetusta klo 8.30 – 12.30, lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta.

Yksityinen päiväkoti. Jos haluat hakea lapsellesi paikkaa tähän päiväkotiin, ota ensin yhteyttä suoraan päiväkotiin ja tee sitten kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisestä asiointipalvelusta palvelusetelihakemus.

Servicens genomförandesätt: 

Servicesedeltjänster

Serviceproducent: 

Turun Steiner-päiväkoti

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska