Teräsrautelaplan träningsområde för seniorer

Träningsområde för seniorer och funktionshindrade: övningsbana och träningsredskap.
Till fritt förfogande. Tystnad klockan 22 - 7.

Postadress: 
Gatuadress: 
Gamla Kungsbäcksvägen 54
20320 Åbo

Besöksadress: 

Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Träningsredskap står till fritt förfogande åt alla.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads idrottscentral

Pris

För alla
Gratis