Toivola verksamhetscentral

Ansvarig: 
Ansvarig handledare P. Hyvätti

Telefon:

Telefon 044 907 2182
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Öppettider
mån - fre 07:00 - 17:00
Postadress: 
Tranbacksgatan 10 G
20700 Åbo
Gatuadress: 
Tranbacksgatan 10 G
20700 Åbo

Besöksadress: 

Tranbacksgatan 10 G, andra våningen
20700 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade
No visually disabled access
Svårtillgänglig för synskadade

Service

Dag- och arbetsverksamhet

Work and daytime activities for young people and adults with intellectual disabilities

Telefon:

Telefon 02 262 5533

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku, Welfare Services

Öppettider

Öppettidet
mån - fre 07:00 - 17:00