Tranbackahemmet

Tranbackahemmets broschyr: www.turku.fi/kurjenmakikoti (på finska)
Inga egentliga besökstider.

I enheten fungerar även Kurjensiipi, som ger social rehabilitering.

Karta över Tranbackens sjukhusområde: www.turku.fi/sjukhusomradetkarta

Ansvarig: 
Servicechef för boendetjänster Hanna Kesänen 040 757 4821

Telefon:

Tranvingen 1 (nedre våningen), skötarna 040 523 9047
040 593 5608
Socialhandledare Kaidi Undell 040 358 7682
Tranvingen 2 (övre våningen), team 1 040 673 4366
Tranvingen 2 (övre våningen), team 2 040 526 2433
044 907 3658
Tranbackahemmet 2 nedre våningen, skötarna 040 594 9781
Förman Kristiina Hietamäki 044 907 3660
Tranbackahemmet 2 övre våningen, skötarna 044 907 3442
Enhetens förman Satu Koivunen 040 183 5401
Socialhandledare Kati Suonpää 040 486 7542
Kontor 040 652 8233
Kontor 0500 523 956
040 612 6619
Åbo stads telefonväxel 02 330 000
Postadress: 
Tranbacksgatan 4
20700 Åbo
Gatuadress: 
Tranbacksgatan 4
20700 Åbo

Besöksadress: 

Tranbackahemmet 1 finns i hus nr 41 och Tranbackahemmet 2 i hus nr 42.

Service

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala