Trumslagareparkens multi-purpose plan

Asphalt concrete court with skateboarding elements. Also space for other types of playing.

Postadress: 
Gatuadress: 
Borgmästargatan 1
20750 Åbo

Besöksadress: 

Borgmästargatan 1
20750 Åbo
Faktureringsadress: 

Service

Skeittaamiseen varattu alue, jossa on kiinteät elementit.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

För alla
Gratis