Turun Lyseon koulu, Pallivahan yksikkö

Telefon:

Leif Grönroos 040 620 4327
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

i regel
mån - fre 08:00 - 15:00
Postadress: 
Palttagatan 4
20360 Åbo
Gatuadress: 
Palttagatan 4
20360 Åbo

Besöksadress: 

Palttagatan 4
20360 Åbo

Service

Grundläggande utbildning

Elever i årskurs 3-6

Elevens skola bestäms enligt elevens hemadress. Varje skola tar i första hand emot elever från skolans eget elevdistrikt.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Idrottssalar under 290 m2

basket, volleyboll, innebandy

Omklädningsrum upp för trapporna till vänster.

Storlek: 19,1 x 11,9 x 5,4 m; 227,3 m2
Plastgolv, ingen ridåvägg.

Linjer: volleyboll, badminton x 3, basket.
Utrustning: volleybollstolpar, stora basketkorgar, innebandymål (normala och små), ribbstolar, rep, romerska ringar, scen.

Övrigt: 2 x omklädningsrum, 1 x duschrum, 1 x WC.
Ljusbrytare i salen, styrning av korgar: en fast, en elektrisk.

Telefon:

02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
10 € / h
Övrig verksamhet
22 € / h

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Eftermiddagsverksamhet för områdets 1.–2. klassare

Om du har frågor gällande för- och eftermiddagsverksamhet, ta kontakt

i betalningsärenden tel. 02 -262 5604 och i övriga ärenden tel. 02-262 5602

vardagar 9.00–11.30 och 14.00-15.00 eller aamujailtapaivatoiminta@turku.fi

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000
044 716 8818

Servicens genomförandesätt: 

Annan

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor

Psykologen i de finska skolorna

Elever i årskurs 3-6

Det lönar sig att boka tid till psykologen på förhand per telefon tfn. 040 642 9205

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska

Skolhälsovård

Elever i årskurs 3-6

måndag och torsdag 8.00-16.00
Eleverna kan vid behov besöka skolhälsovårdarens mottagning och föräldrarna kan likaså alltid kontakta skolans hälsovårdare i frågor som gäller barnets hälsa och välfärd.

+35822661648

Telefon:

Telefon 040 176 4178

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Skolkuratorn

Elever i årskurs 3-6

Skolkuratorn Mari Knaapi
Tel. 050 432 3589

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska