Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

TSYK har ett mångsidigt och brett kursutbud. Elever på allmänna linjen kan delta även på speciallinjernas kurser, om det finns plats.

Inom modersmålet är det möjligt att delta i slutprovet för muntlig kommunikation och inom främmande språk delta i muntlig språkfärdighet.

På TSYK kan man avlägga gymnasiediplom i bildkonst, musik, gymnastik och slöjd.

På TSYK finns också TSYK naturvetenskaplig linje och TSYK sjöfartslinje.

Ansvarig: 
Rektor Riikka Lindroos

Telefon:

Rektor 044 907 5136
Skolsekreterare / kansliet 040 687 1385
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

Kansliet
mån - fre 07:30 - 15:15
Postadress: 
Köpmansgatan 17
20100 Åbo
Gatuadress: 
Köpmansgatan 17
20100 Åbo

Besöksadress: 

Köpmansgatan 17
20100 Åbo
Induction loop
Induktionsslinga
Visually disabled access
Lättillgänglig för synskadade
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads servicehelhet för fostran och undervisning

Hälsovård för gymnasister

För eleverna på Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

måndag-torsdag 8.00-16.00, fredag 8.00-14.00

+35822661237

Telefon:

Telefon 050 593 7963

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor

Idrotts- och bollhallar 290-399 m²

basket, volleyboll, innebandy

Från huvudingången trapporna ner till omklädningsrummen och salen. Från ingången på hörnet trapporna ner till omklädningsrummet och till salen.

31,8 x 12,0 x 5,7; 380,3 m2
Trägolv, 1 ridåvägg.

Linjer: volleyboll, badminton x 4, basket, Målområde för innebandy.
Utrustning: volleybollstolpar (krokar) och -nät, stora basketkorgar, sidokorgar x 4, innebandymål, ribbstolar, rep, romerska ringar.

Övrigt: omklädningsrum x 2, duschrum x 2, WC x 1.
Styrning av belysning och ridåvägg i salen, fasta korgar, spegel

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
14 € / h
Övrig verksamhet
28 € / h

Skolkuratorn

För eleverna på gymnasiet

Skolkuratorn Outi Tauriala-Tolonen
Tel. 040 357 9565

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads bildningssektor
Servicespråk: 
Finska