Utelekskolan, dagvårdsenheten vid Idrottsparken

Ansvarig: 
Daghemsföreståndare Eeva Salokannel, telefon 040 512 9732

Telefon:

Utelekskolan vid Idrottspark 040 673 9516
Eeva Salokannel 040 512 9732
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Öppettider

mån - fre 09:00 - 12:00
Postadress: 
Betaniegatan 1-2
20810 Åbo
Gatuadress: 
Betaniegatan 2
20810 Åbo

Besöksadress: 

Betaniegatan 2
20810 Åbo

Service

Lekskoleverksamheten

Utleksskolan vid Idrottsparken mån - fre kl. 9-12

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska