Utlänningsbyrån

Ansvarig: 
ledande socialarbetare Jyri Mikkola, överläkare Jane Marttila

Telefon:

Åbo stads telefonväxel 02 330 000
Infoservice 02 330 000

Öppettider

Hälsoservice (öppettider och telefontid)
mån - tors 08:15 - 15:00
fre 08:15 - 14:00
Socialservices (öppettider och telefontid)
mån - fre 09:00 - 16:00
Postadress: 
PB 670
20101 Åbo
Gatuadress: 
Slottsgatan 23
20100 Åbo

Besöksadress: 

Slottsgatan 23
20100 Åbo

Service

Socialt arbete bland vuxna utförs på de regionala socialbyråerna, boende- och missbrukarservicen och utlänningsbyrån

För att få del av servicen kontaktas byrån för Klientrådgivning och förmånshandläggning, tfn (02)262 50 01, kl. 8.30-15.00.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Öppettider

Öppettider (telefontid 9-10)
mån - fre 08:00 - 16:00

Utkomststöd

För invandrare

Innan en ansökan om utkomststöd inlämnas skall sökanden ombesörja att han eller hon ansökt om de förmåner som i första hand tillfaller honom eller henne, tex. arbetslöshetsersättning, bostadsbidrag, studiepenning och –lån samt underhållsstöd.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Vuxensocialarbete

För invandrare

Socialt arbete bland vuxna utförs på de regionala socialbyråerna, boende- och missbrukarservicen och utlänningsbyrån

För att få del av servicen kontaktas byrån för Klientrådgivning och förmånshandläggning, tfn (02)262 50 01, kl. 8.30-15.00.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Öppettider

Öppettider (telefontid 9-10)
mån - fre 08:00 - 16:00