Vahdon VPK

Ansvarig: 
Marko Hurula

Telefon:

02 263 3111
Postadress: 
Gatuadress: 
Puhdistamontie 1
21310 Vahto

Besöksadress: 

Puhdistamontie 1
21310 Vahto

Service

Du kan vara med i brandkårshobbyn genom att kontakta den frivilliga brandkår som finns närmast dig.

Många avtalsbrandkårer har egna webbsidor, där du hittar information om deras kontaktkanaler. Avtalsbrandkårernas e-postadresser är i formen ortensfbk@vs-alpe.fi, exempelvis auranvpk(a)vs-alpe.fi.

Servicens genomförandesätt: 

Köpta tjänster

Ansvarsorganisation: 

Egentliga Finlands räddningsverk
Servicespråk: 
Finska
Svenska