Veteranrådgivning

Telefon:

Veteranrådgivare Marianne Österman 02 266 2265
Åbo stads telefonväxel 02 330 000

Fax:

Fax 02 266 2249
Postadress: 
Veteranärendena, PB 1
20701 ÅBO
Gatuadress: 
Kommunalsjukhusvägen 20
20700 Åbo

Besöksadress: 

Kommunalsjukhusvägen 20, hus 1 A
20700 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Rehabilitering för frontveteraner

Rehabilitering för krigsveteraner i Åbo

Telefon:

02 266 2265

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stads välfärdssektor