Ylikylä parkens multi-purpose plan

Asfaltbetongplan

Postadress: 
Gatuadress: 
Byskolegränden 1
20900 Åbo

Besöksadress: 

Byskolegränden 1
20900 Åbo

Service

The court is in free use.

Surface material: Asphalt concrete

Size: 20x40 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

För alla
Gratis