Fisketillstånd

Kartor över stadens områden för nätfiske

Åbo stads fiskebestämmelser

Anvisningar för märkning av fiskeredskap

Fisketillstånd på Åbos vattenområden

Åbo stads vattenområden finns på följande platser:

 • Havsområdet i förgrunden av Åbo
 • Rahi i Gustavs
 • Maisaari och Pähkinäinen i Rimito
 • Björkholm och Nötö i Nagu.

Se de exakta områdena på pdf-kartan nedan.

Bekanta dig med Åbo stads fiskebestämmelser

Vilka fisketillstånd behöver jag?

 • 18-64-åriga fiskare betalar statens obligatoriska fiskevårdsavgift (personlig) som berättigar till spöfiske med ett spö. Mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla hör till allemansrätten och de behöver man inte tillstånd för.
 • Åbo stads personliga allmänna fisketillstånd berättigar till spöfiske på stadens vattenområden utan spöbegränsning (bortsett från mete av sik) samt användning av betesnät och beteshåv. Fiskare som har löst in det allmänna fisketillståndet har möjlighet att också lösa in olika slags hushållsvisa tillstånd för redskapsfiske. Utöver dessa är det också möjligt att lösa in tillstånd för ljustring, undervattensfiske och ett gruppfisketillstånd för minst grupper på minst 10 personer.
 • För mete av sik (ett tillstånd/person inkl.max. tre (3) spön inkl. ett spö som tillåts av statens fiskevårdsavgift) måste man lösa in Åbo stads personliga allmänna fisketillstånd och statens fiskevårdsavgift. Personer under 18 år och 65 år fyllda behöver inget tillstånd.
 • Fiskare ska på begäran uppvisa sitt tillstånd för fiskeövervakare. Om fiskerätten grundar sig på ålder, ska fiskaren kunna intyga sin ålder.

Prislista över Åbo stads fisketillstånd

Personligt allmänt fisketillstånd (18-64-åringar samt 65 år fyllda nätfiskare och personer som metar sik med 2-3 spön)

 • Åbobor 10€ / år
 • övriga 20€ / år

Gruppfisketillstånd (minst 10 personer)

 • Åbobor 25€ / vecka
 • övriga 50€ / vecka

Fiske med långrev (alla områden för fritidsfiske)

1 tillstånd täcker som mest 100 krokar. Endast 1 tillstånd/hushåll.

Utöver det allmänna fisketillståndet:

 • Åbobor 10€ / år
 • övriga 20 € / år

Krokfiske på is (alla områden för fritidsfiske)

1 tillstånd täcker som mest 5 koukkua. Endast 1 tillstånd/hushåll.

Utöver det allmänna fisketillståndet:

 • Åbobor 10€ / år
 • övriga 20 € / år

Fiske med katsa (alla områden för fritidsfiske)

1 tillstånd = en katsa. Högst 3 tillstånd/hushåll.

Under tiden 1.6-31.12. Utöver det allmänna fisketillståndet:

 • Åbobor 10€ / säsong
 • övriga 20 € / säsong

Ljusterfiske (alla områden för fritidsfiske)

Under tiden 1.6-31.12. Utöver det allmänna fisketillståndet:

 • Åbobor 10€ / säsong
 • övriga 20 € / säsong

Undervattensfiske (alla områden för fritidsfiske)

Undervattensfiske är förbjudet i närheten av allmänna simstränder.

Under tiden 1.6-31.12. Utöver det allmänna fisketillståndet:

 • Åbobor 10€ / säsong
 • övriga 20 € / säsong

Tillstånd för nätfiske områdesvis

För vardera område säljs högst 10 tillstånd/mån.

Runsala, Vepsarn, Långvattnet

För vardera område säljs endast 1 tillstånd/hushåll. Nätet får vara högst 30m långt. Utöver det allmänna fisketillståndet:

 • Åbobor 10€ / tillstånd / månad
 • övriga: Säljs ej

Maisaari, Pähkinäinen, Nötö, Rahi

För vardera område säljs endast 1 tillstånd/hushåll. Nätet får vara högst 30m långt. Utöver det allmänna fisketillståndet:

 • Åbobor 10€ / månad
 • övriga 20€ / månad

Tillstånd och priser (pdf på finska)

Fisketillstånd kan köpas på följande ställen:


Länkar