Naturskyddsområden

Det finns tolv olika naturskyddsområden i Åbo stads område. Tack vare dessa naturskyddsområdens mångfald finns något för varje naturintresserad och var och en finner säkerligen friluftsområden som passar det egna behovet.

Via länkarna nedan finner du grundläggande information om varje naturskyddsområde. Bästa sättet att bekanta sig med områdena är att uppleva dem med egna ögon.