Åbo nationalstadspark

Åbo nationalstadspark utgör det mest värdefulla kärnområdet av stadens grön- och rekreationsnätverk, cirka 15 km från Erstan till Kurala bybacke. Parkens kärna är miljön vid Aura å. Stadsparken sträcker sig från Kurala bybacke och Aura ås kulturlandskap bland annat till studentbyn, Åbos gamla stadscentrum samt Chiewitzserpentinen och det tidigare centralfängelset, känt som Kakola, ända fram till Runsala.

Beslutet om att inrätta Åbo nationalstadspark gjordes i juni 2013. Åbo nationalstadspark baserar sig på stadens historiska roll som Finlands äldsta stad, en Östersjöstad, samt kyrkans, vetenskapens, handelns och industrins centrum.

Vad är en stadspark?

Nationalstadsparken är ett nätverk av urbana värdefulla landskap och som med tanke på stadskultur och -natur omfattar de mest väsentliga objekten. Till den ekologiska korridoren som sträcker sig till stadskärnan har anslutits de nationellt viktigaste objekten inom byggnadstraditionen och de mest betydande offentliga utrymmena. För att vidareutveckla parkområdet och bevara värdena har en skötsel- och nyttjandeplan utarbetats.

Åbo nationalstadspark är Finlands sjätte nationalstadspark. Miljöministeriet och staden inrättar tillsammans stadsparken. Syftet med nationalstadsparken bestäms i markanvändnings- och bygglagen. Miljöministeriet har uppställt fyra strikta kriterier för stadsparker som gäller innehåll, omfattning och enhetlighet, ekologi och kontinuitet samt stadscentrering.

Förutom stadsparken i Åbo har Finland dessutom nio andra nationalstadsparker i Tavastehus, Heinola, Björneborg, Hangö, Borgå, Kotka, Forssa, Kuopio och Karleby. Världens första nationalstadspark inrättades i Stockholm 1995.

Mer information om nationalstadsparker

Andra nationalstadsparker i Finland

Nyckelord: