Invånartalko

Berättä din talkoidé:

Om du är intresserad av att ordna talko i din näromgivning lånar staden ut redskap för det. Genom invånartalkon har alla Åbobor möjlighet att göra sin närmiljö trivsammare.

Talkon kan ordnas på markområden som ägs av staden t.ex. i parker och närskogar. Vanligtvis handlar det om vårdarbeten i grönområdena såsom städtalkon på våren och bekämpning av skadliga växter.

Ofta är det invånarnas närmiljöer som snyggas upp genom talkon, men även nya talkoidéer är välkomna. För invånartalkon behövs det inte nödvändigtvis ett stort gäng. Om du vill kan du t.ex. städa den väg som du använder dagligen. 

Stadens talkoarbetsledare planerar ett fungerande talko tillsammans med invånarna, sköter om tillståndsärenden och handleder vid behov arbetet.

Staden ordnar årligen talkon som är öppna för alla såsom skogsarbetstalko med häst, höbärgningstalko samt krattningstalko. Om tidpunkten för dessa talkon meddelas separat.

Hur kan jag ordna talko?

Ta kontakt och berätta om din talkoidé i stadens feedbacktjänst på adressen www.turku.fi/respons

Vem kan hålla talko?

 • Alla aktiva Åbobor
 • Daghem och skolor
 • Organisationer
 • Föreningar

Var kan man hålla talko?

 • På markområden som ägs av staden och har många användare
 • I parker
 • På trafikområden
 • I stadens skogar

Vad kan man göra på talko?

 • Städa omgivningen
 • Kratta
 • Sköta ängar
 • Iståndsätta stigar
 • Gallra ungskog
 • Måla parkmöbler
 • Tjära broar
 • Något annat som invånarna själva har kommit på

Utifrån invånarnas önskemål ordnar Åbo stad olika talkon som invånarna kan delta i. Talkoarbetet spelar en stor roll när det gäller att snygga upp livsmiljön. År 2016 ordnades i Åbo 116 talkoevenemang med sammanlagt 6435 deltagare. 

Är du intresserad av parkfadderverksamhet?
Om du är intresserad av att sköta grönområden har du möjlighet att få en egen fadderpark. Parkfadderverksamheten avviker från normal talkoverksamhet på så sätt att verksamheten är återkommande.

Vem som helst som vill påverka trivseln i sin omgivning kan bli fadder. Invånarna bestämmer själv på vilket sätt de vill delta och ansvarar för ordnandet av verksamheten. Staden bistår med avfallstransporter, lånar ut redskap och handleder vid behov arbetet. 

Läs mer om parkfadderverksamheten: www.turku.fi/se/fadderpark.

Nyckelord: