Naturstigar

Naturstigar

I Åbo finns det naturstigar byggda i anslutning till fyra naturområden. Dessa underhålls av stadens naturskydd och korsar varierande landskap, så genom att följa dem får man en bra överblick över Åbos mångfaldiga naturomgivning.

Stigarna är utmärkta och längs med dem finns informationsplakat om det aktuella området. För att underlätta framkomligheten har vissa stigar belagts med grus eller byggts träspång över våtmarker. De brantaste platserna är försedda med trappor och broar.

En stor del av naturstigarna i Hirvensalo och Katrinedal består av rutter liknande gångbanor, där man lätt kan röra sig med til exempel barnvagn eller med rullstol tillsammans med assistent. Katrinedals naturstig sträcker sig från Rauvolanlahti, längs träspång till S:t Karins stadsområde.

Naturstig och längd

  • Hirvensalo: Kyyrlä - Toijainen 3 km + 2 km
  • Katarinas naturstigar sammankopplade till St Karins kommuns Sankt Katarinas stigar 2 km
  • Moikoinen 3 km
  • Paattinen 1,8 km
  • Pomponrahka 2 km
  • Runsala 20 km
  • Runosmäki 4,5 km
     

Kuhankuono

Kuhankuono är ett friluftsområde som sträcker sig över flera kommuner. Området erbjuder en stor mängd naturstigar och vackra vandringsled. Kuhankuono är beläget ca 35 km norr om Åbo centrum.

 

Nyckelord: