Regler för skidspåren

Allmänna regler

  • Ta hänsyn till andra skidåkare. 
  • Skida i det högra spåret. Passera långsammare skidare till vänster. 
  • Håll tillräckligt avstånd till skidåkare framför dig. 
  • Följ den anvisade riktningen. 
  • Snabbare väjer för långsammare och ensamåkare för åkare i kö. 
  • Byt inte spår i nedförsbacke. 
  • Håll vilopauser på sidan om spåret. 
  • Du är skyldig att hjälpa till vid olyckor. 

Skidspåren är till för skidåkning

Med skidspår avses hela det område som är iståndsatt för skidåkning, såväl spår för klassisk stil som det plana området för fristil. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att gå i spåret. Gång förstör spåret och kan förorsaka fara. Gångförbudet är baserat på lagen. 

Även vintertid erbjuder Åbo rikligt med möjligheter för promenad och löpning. I staden finns 346 km kombinerade fotgängar- och cykelleder, 310 km trottoarer och parkgångar med 9,3 km trappor, alla dessa underhålls även vintertid. 

Egen spårtid i Oriketo för hundar

På grund av säkerhetsskäl får hundar inte rastas i allmänna skidspår. I spåret i Oriketo finns dock egna tider för skidning med hundspann två gånger i veckan.