Bekanta dig med Finland

Färdigheter i finska språket samt information om finländsk kultur och historia stöder anpassningen till det nya hemlandet. Stadens fritidssektor erbjuder mångsidiga möjligheter att bekanta sig med staden genom kultur och motion.

Museum

Åbo museicentral erbjuder handledning och verkstäder för invandrare. Med hjälp av dem kan man bekanta sig med Finlands historia, natur, folktradition och konst. Samtidigt blir den centrala vokabulären bekant.

Friluftsrutter

På kulturmotionsrutterna längs Aura å där kultur och motion kombineras blir den nya hemstaden bekant genom olika teman.

Bibliotek

I biblioteken ordnas språkcaféer och annan verksamhet som stöder inlärningen av det finska språket. Biblioteken har även ett omfattande utbud av läromedel i det finska språket och ordböcker för språkstudier.