Kultur

Fråga om kulturtjänster för olika målgrupper

Kulturkoordinatorerna vid Åbo stads fritidstjänster kan informera om och svara på frågor om varierande kulturtjänster för flera olika målgrupper. I samarbete med flera aktörer producerar och utvecklar koordinatorerna kulturtjänster för barn och unga, arbetsför befolkning, seniorer, invandrare och kulturtjänster på svenska.

Närmare information: