De många kulturernas Åbo

Kontaktuppgifter

Monimaa-arbetsgruppen ansvarar för den mångkulturella verksamheten och fritidstjänster för invandrare:

Åbo är en mångkulturell stad som aktivt främjar godkännande av olikhet, social gemenskap och likvärdighet. I Åbo pratas över hundra olika språk som modersmål, och i staden bor medborgare från över 130 länder. I Åbo finns även representanter för alla stora religionssamfund.

Åbo stad stöder i samarbete med föreningar och ett stort nätverk kulturens mångfald och en dialog kulturer emellan genom att ordna evenemang där olika kulturer kan mötas.

Nyckelord: