Åbo återvänder till kartan – stadsbilden igår och idag

Du får kulturmotionsrutten genom att

Bekanta dig med Åbos historia genom kulturmotion

Var i Åbo centrum fanns det engång i tiden en sjö? Var låg bron som rasade eller huset som sjönk ner i Aura å? Svar på dessa frågor får du då du rör dig på kulturmotionsrutten Åbo återvänder till kartan. Du kan röra dig på rutten till fots, springande eller med cykel.  

Ruttens längd är 8,4 km.

 

Stadsdel/Område: