ArkitekTOUR – fascinerande byggnadskonst

Du får kulturmotionsrutten genom att

Bekanta dig med arkitekturen i Åbo medan du rör på dig

Kulturmotionsrutten ArkitekTOUR visar hur byggnaderna och arkitekturen i Åbo centrum utvecklats under århundradens lopp. Du kan röra dig längst rutten till fots, springande eller med cykel.

Det finns olika ruttalternativ som behandlar olika delar av byggnadsarkitekturen i Åbo. Du kan förflytta dig smidigt från en rutt till en annan enligt eget intresse. 

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: