Finlands hjärta

Du får kulturmotionsrutten genom att

Rutten tar dig med på en tidsresa till Åbos historia.

Rutten Finlands hjärta börjar vid Domkyrkan och går till Vanhalinna i Lundo. Rutten tar dig med på en tidsresa till Åbos historia samt till olika skeden i Finlands samhälle och kultur. Längs rutten finns infoskyltar.

Skylt nummer tre har för tillfället flyttats till andra sidan av Aura å på grund av byggnadsarbete.

Elevrundturen är en fyra kilometer lång del av rutten med egen guidning och material till läraren.

Stadsdel/Område: