Runsala

Du får kulturmotionsrutten genom att

Runsala användes länge som betesmark. På 1540-talet började man röja åkrar bland lundarna. Vid samma tid gjordes Runsala till en kungsgård under Åbo slott, vars avkastning användes för slottets behov. På 1550-talet blev Runsala jaktpark för hertigen av Finland.

På 1600-talet övergick Runsala gård och dess odlingar först till de generalguvernörer som förvaltade Åbo slott och senare till landshövdingarna. Gården sköttes av landbönder, som hyrde jorden. Runsala var landshövdingarnas tjänstebostad fram till år 1844. Senaten, dvs. staten, överlät Runsala till Åbo stad år 1845. Året därpå delades ön in i tomter som hyrdes ut som villatomter.

Idag är Runsala stadsbornas rekreationsområde och dessutom ett unikt naturobjekt i Finland. Runsala är känt för Finlands största ädellövlundar och i synnerhet sina uråldriga ekar. På ön finns också många andra livsmiljöer: strandalskogar, moskogar, ängar och havsvikar.

Nyckelord: 
Stadsdel/Område: