Statypromenad - skulpturernas saga

Du får kulturmotionsrutten genom att

Bli bekant med statyerna i Åbo medan du motionerar

Vad finns det för skulpturer och utekonstverk i Åbo centrum och vad är deras historia? Rör dig längs Statypromenadens kulturmotionsrutt, så får du svar på dessa frågor! Du kan röra dig på rutten till fots, springande eller med cykel.

Det finns tre olika ruttalternativ med fokus på de offentliga skulpturerna och miljökonstverken i Åbo centrum. Den första rutten är koncentrerad kring Domkyrkan och universitetsområdet. Den andra rutten tar dig upp till Samppalinnabacken och till konstverken på östra sidan av åstranden. Den tredje rutten, som också är den längsta rutten, går mot Puolalaparken och fortsätter till västra sidan av åstranden.

 

Stadsdel/Område: