Årets nyåbobo och mångkulturella handling

Vad är det frågan om?

 • För närvarande bor medborgare från cirka 130 länder i Åbo
 • I staden talas hundra olika språk
 • Det finns cirka 20 000 åbobor som har ett annat modersmål än finska eller svenska

För att bekantgöra Åbos internationella och mångkulturella inslag  utser Åbo stad årligen Årets nyåbobo och Årets mångkulturella handling.

Känner du till mångkulturella aktörer i Åbonejden?

Du föreslå nu, en ny åbobo,
som vi vill finna
och en handling varm som har mångkulturell charm. 

Urvalskriterier

Årets nyåbobo

 • har invandrarbakgrund och bor i Åboregionen
 • främjar integration i sin vardag och hemtrakt

Årets mångkulturella handling

 • kan beviljas en person, ett företag, en förening eller ett annat samfund
 • främjar på ett föredömligt och konkret sätt det mångkulturella inslaget

Dessutom ska båda kandidaterna

 • arbeta för ökade kontakter och ömsesidig förståelse mellan invandrarna och majoritetsbefolkningen
 • på ett personligt och fördomsfritt sätt främja tolerans och integration

Beslut om vilka som belönas fattas av Mångkulturella rådet i Åbo.

Utmärkelserna delas ut årligen

Utmärkelserna har delats ut sedan 2006.

Följande personer och handlingar har belönats tidigare

 • år 2019: ordförande för Egentliga Finlands Estlandscenter Mari Jurtom och andelslaget Shams falafel
 • år 2018: aktiv organisationsaktör Ali Sagal och Nuorten TyöTuki ry
 • år 2017: ungdomstränare Paco Diop, Fölis chaufförer med invandrarbakgrund och Åbo universitets och Åbo Akademis omfattande frivilligarbete med asylsökande och nyåboborna
 • år 2016: kocken Berhan Ahmadi, kyrkans verksamhet i samband med tillströmningen av asylsökande och Åbo Saluhall
 • år 2015: företagaren Aydin Yilmaz och projektet Runokohtauksia
 • år 2014: ledamöterna i Åbo stadsfullmäktige Roda Hassan, Alas Ali och Mohammad Azizi och fotboll för sin integrerande roll, fotbollslaget Åbo IFK P-01 samt det mångkulturella idrottssällskapet FC Nations United som exempel
 • år 2013: läraren Hatice Kütük och Åbo kristliga institut
 • år 2012: verkställande direktören Maria Severina och den pensionerade läraren Anja Marjanen
 • år 2011: redaktör Wali Hashi och rektor Annika Hongistos och Åbo Normalskolas verksamhet på grundskolenivå för att stöda mång- och interkulturalism
 • år 2010: ordförande för föreningarna Sondip ry och Yhdessä Yhdistys ry Hasan Habib och Kvinnocent-rets i Åbo verksamhet mot hedersvåld
 • år 2009: företagaren Ahmed Al Chibib och läraren Ismo Laine
 • år 2008: verksamhetsledaren Selim Selimi och specialsocialarbetaren Päivi Talvinen
 • år 2007: läraren Irina Ossipowski och projektchefen Sari Kanervo
 • år 2006: artenomen Binh Le Xuan och läraren Tellervo Vaitinen

Åbo stads invandringskoordinator Regina Ruohonen premierades år 2012 och Hülya "Hissu" Kytö premierades för sin långa karriär och sitt livsverk bland invandrare år 2014 och år 2015 belönades FM Pertti Widen för att ha utfört ett omfattande livsverk genom att forska kring och främja den kulturella mångfalden och den interkulturella kommunikationen. 2016 uppmärksammades  Ismo Söderling för sitt långa livsverk som direktör för migrationsinstitutet

Fest för nya medborgare

Utmärkelserna delas ut på våren vid en fest som Åbo stad årligen ordnar för dem som fått finskt medborgarskap. Festen har firats sedan år 2004. Idén till festen och utmärkelserna har skapats av Hissu Kytöoch festen i Åbo är den första i sitt slag i Finland. År 2014 ordnades en gemensam fest för Åboregionens kommuner för första gången.

Ytterligare information

Utvecklingschef  Maarit Luukkaa