Föreningsarmband till Kuppis idrottshall

Inträde till Kuppisidrottshall sker genom en port med inträdesarmband. Användargrupperna har möjlighet att skaffa sig armband både för enskilt bruk som gruppanvändning. Föreningar med medlemmar under 20 år samt tränarnas armband finns i Kilpuri-systemet, genom vilken föreningen själv kan styra och upprätthålla medlemmarnas armband. Armband för över 20-åringar kan köpas via Idrottscentralens kundbetjäning.

 

Till hallens huvudsakliga användargrupp hör friidrotts-, rodd- och paddlings-, orienterings-, ringgymnastik- och trathlonföreingar i Åbo. Huvudanvändarna kan använda hallens utrymmen enligt öppettiderna. Föreningar inom andra grenar kan använda hallen under de förutbestämda tiderna som är tisdagar och fredagar kl 14-19 (under 15-åringar) och kl 18-21 över 15-åringar.


Instruktionerna nedan är ämnade för föreningar i Åbo. Samma instruktioner gäller både för huvudanvändare och föreningar inom andra grenar. Föreningar utanför Åbo kan använda Kuppis idrottshall enligt idrottstjänsternas prissättning med personliga motionsarmband eller engångasvgifter.

Armband för under 20-åringar

Föreningens medlem skaffar armbandet via föreningen. Föreningen styr och uppdaterar sina medlemmars armband via Kilpuri-systemet.

Armbandet kostar 8€/st. Föreningen köper armbandet via Idrottscentralen. Produkterna som laddas på armbanden är kostnadsfria. På ett armband är det möjligt att ladda endast en produkt.

Föreningen preciserar sina behov av produkter, vilka Idrottstjänsterna skapar på föreningens Kilpuri-konto. Inträdesprodukter är till exempel under 15-åringar och 15-19 åringar. Armanden är personligt kopplade till en användare, vilket betyder ett inträde.

Kilpuri-armbanden är i kraft enligt föreningens bestämda period. Föreningen ansvarar för medlemmarnas armband och användning. Armbanden för andra än huvudanvändarna av hallen fungerar endast under för dem ämnade tider tisdag och fredag 14-19.00.

Tillägsinformation och instruktioner för anskaffandet av armbanden fås via: liikunta.varaukset@turku.fi

Tränararmband

Tränaren skaffar sitt armband via föreningen. Föreningen styr armbandet via Kilpuri-systemet.

Armbandet kostar 8€/st. Föreningen köper armbandet via Idrottscentralen. Produkterna som laddas på armbanden är kostnadsfria. På ett armband är det möjligt att ladda endast en produkt. Med tränarens armband kan under 15-åriga idrottare släppas in i hallen. 15-19 åringar har egna Kilpuri-armband för inträde.

Kilpuri-armbanden är i kraft enligt föreningens bestämda period. Föreningen ansvarar för medlemmarnas armband och användning. Armbanden för andra än huvudanvändarna av hallen fungerar endast under för dem ämnade tider tisdag och fredag 14-19.00.

Tillägsinformation och instruktioner för anskaffandet av armbanden fås via: liikunta.varaukset@turku.fi

Armband för över 20-åringar

Föreningen meddelar Idrottstjänsterna via mail (liikunta.varaukset@turku.fi) alla sina över 20-åriga medlemmar som är berättigade att köpa en föreningsladdning till Kuppis idrottshall.

Föreningens medlem köper sitt armband och en 20x serieladdning från Idrottscentralens kundbetjäning. Armbandet kostar 8€ vid första köpet och serieladdningen på 20 gånger kostar 40€. Serieladdningen är ikraft ett (1) år från och med köpdagen. Serieladdningen är personlig.

Om föreningen betalar medlemmens armband, ska föreningen meddela gireringsuppgifter (m. f-nummer eller registernummer) i samband med medlemslistan.

Armband och serieladdningar kan köpas via Idrottscentralen på Veritas stadion, Impivaara simhall, Petrelius simhall samt från Kuppis bowlinghallens cafe.

 

 

 

 

Besöksadress: 

Tahkogränden 5
20520 Åbo

Telefon:

050 430 6891
E-post: 
liikunta.varaukset@turku.fi

Öppettider

mån - fre 07:00 - 21:00
lör - sön 08:00 - 20:00
mån - fre 09:00 - 20:00
lör - sön 09:00 - 19:00

Avvikande öppettider

23.6.2022 - 23.6.2022
Stängd
24.6.2022 - 26.6.2022
Stängd