Motionsarmband

Besöksadress: 
Blombergsplan 4
20720 Åbo

Telefon:

Kundservice 02 262 3232
Växel 02 330 000
E-post: 
liikunta.varaukset@turku.fi

Öppettider

mån - fre 09:00 - 12:00 och 13:00 - 16:00

Avvikande öppettider

Stängd

14.10.2020
13:00 - 16:00

Motionsarmband

Med ett moitonsarmband tar du dig in på motionsanläggningar. På armbandet laddas minst en 10 gångers serie biljetter. Förmånen med ett armband är förmånligare inträdespriser än med engångsbiljett samt att slippa köa vid kassan.

Motionsarmband kan du använda på följande idrottsplatser:

 • Impivaara simhall och gym
 • Petrelius simhall och gym
 • Patis områdesgård (gym)
 • Samppalinna simstadion
 • Kuppis simstadion
 • Gym i Kråkkärrets ishall
 • Kuppis idrottshall
 • Barkplanens konstisbana

På samma armband kan du ladda olika slag av motionsavgifter

Alternativ 1: Petrelius simhall (simning + gym), Kuppis, Samppalinna simstadion, Idrottshallen i Kuppis, gymmet i Kråkkärrets ishall, Patis områdesgård (gym)
Alternativ 2: Impivaara simhall (simning + gym)
Alternativ 3: Impivaara simhall (simning)
Alternativ 4: Barkplanens konstisbana
Alternativ 5: Utebadsladdning (personlig, gäller som inträde till Kuppis utebad och Samppalinna simstadion under öppettider)

 • Armbandet kostar 8 €.
 • Laddningspriset bestäms utgående från de produkter du laddar det med.
 • Du måste ladda armbandet med minst 10 besök (till Impivaaras simhall måste du ladda minst 30 besök).
 • För vuxna och till Barkplan är armband i kraft två år efter laddningsdatum, för barn och rabattgrupper i ett år efter laddningsdatum.
 • Motionsarmbanden för rabattgrupper är personliga.

Föreningsarmband

Föreningar i Åbo med idrottare under 20 år och deras tränare har i sin användning Kilpuri-armband. Med hjälp av armbanden kan föreningen styra medlemmarnas ikraftvarande armband samt göra uppdateringar på armbanden vid behov. Kilpuri-armbanden är i kraft på Kuppis idrottshall, Idrottscenter Alfa och på Impivaara simhall. Vidare information om Kilpuri-armband fås via Idrottscentralens kundbetjäning: liikunta.varaukset@turku.fi

Idrottsnämnden beslutade 02/2018 att Åbo stads idrottsarmband ska få enhetliga färger för att underlätta försäljning, laddning och övervakning. Från och med 1.10.2020 ska alla armband som används inom en förening ha färgen röd. Detta berör både Kilpuri-armband och över 20-åringars armband. Privatpersoner har svarta motionsarmband.

 • Röda armbandet kostar 8€/st
 • De föreningar som haft vita armband för användning av idrottscenter Alfa kan byta ut sina armband mot röda, om det vita armbanden är fungerande och hela. Bytet är möjligt eftersom de vita armbanden kan återanvändas på simanläggningar.
 • Föreningars svarta armband kan inte bytas ut kostnadsfritt mot röda armband eftersom de svarta armbanden kan användas privat som vanligt motionsarmband framöver.
 • Möjligheten att byta ut armbanden armbanden mot de nya röda armbanden avslutas 30.9.2020. Efter denna tidpunkt godkänns endast röda armband för användning inom föreningar.
 • Produkterna på de gamla svarta armbanden överförs till de nya röda armbanden vid bytet.
 • Nya armband kan köpas och bytas ut vid Idrottscentralens kundbetjäning på veritas stadion, Impivaara simhall och Kuppis bowlinghallens cafe.

 

 

 

Nyckelord: