Studentarmband

PRIS

60 € / 6 mån.

  • 8 € avgift för armband vid första köpet.
  • Armandet kan användas en gång per dag.
  • Studerandekort eller annat bevis uppvisas vid köpet.

ARMBANDETS FÖRSÄLJNINGSPLATSER

LÄS MER

Rör på dig förmånligt med säsongsavgift!

Det förmånliga Studentarmbandet är till för både andra stadiets studerande (gymnasium och yrkesskolor) och högskolestuderande. Med armbandet går det att motionera enligt den egna tidtabellen. Studentarmbandet är i kraft sex månader från köpdagen och med det kan studerande besöka Åbo stads idrottsplatser en gång om dagen. Köpet av armbandet förutsätter uppvisande av studiekort eller ett annat bevis.

Här kan du använda armbandet

Säsongsarmbandet för studerande berättigar inträde till följande idrottsplatser under ett halvårs tid.