Bidrag för idrott

AKTUELLT

 • Åbo stads bidragssystem övergår till stark autentisering hösten 2021. Identifieringen genomförs med hjälp av Suomi.fi-nättjänsten. I fortsättningen är det lätt att logga in i systemet till exempel med egna bankkoder. Det gamla e-postbaserade användarnamnssystemet tas ur bruk. Gamla bidragsansökningar överförs från de gamla användarkontona till föreningarna på basis av FO-numret; privatpersoners och arbetsgruppers ansökningar sorteras enligt personbeteckningen.

 • Läs mer: Stark autentisering i tjänsten för ansökning av stadens bidrag | Turku.fi (På finska)

 • Ansökningsblanketten Bidrag för ersättning av hyror för övningslokaler har förnyats. Läs anvisningarna för hur du fyller i den uppdaterade blanketten (På finska)

 

BIDRAG FÖR IDROTT

Enligt idrottslagen (390/2015 § 5) ska kommunen skapa förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att

 1. ordna idrottstjänster samt motion som främjar hälsa och välbefinnande med tanke på olika målgrupper
 2. stödja medborgarverksamhet, medräknat föreningsverksamhet samt

 3. bygga och driva idrottsanläggningar

Åbo stad erbjuder motionslokaler för motionsverksamhet för personer under 20 år huvudsakligen avgiftsfritt. Personer över 20 år kan hyra motionsutrymmen till ett förmånligt pris. Dessutom hyr staden ut välfärdssektorns lokaler och ungdomslokaler till föreningarna.

Åbo idrottsnämnd beviljar bidrag för motionsverksamhet och -förhållanden. Syftet med bidragen är att stöda motions- och idrottsföreningar i Åbo samt föreningar som ordnar motion i enlighet med idrottslagen. På den här sidan finns information om alla bidrag som idrottsnämnden beviljar och som föreningar och sällskap i Åbo kan ansöka om.

 

ALLTMÄNT OM MOTIONSBIDRAG 

Idrottsnämnden beslutar årligen om bidragsprinciperna, i vilka man specificerar bidragskategorierna för det kommande året, deras detaljerade innehåll och ansökningstidtabeller. När stadsfullmäktige fattat beslut om stadens budget för bidragsåret beslutar idrottsnämnden om fördelningen av bidragsanslaget mellan olika bidragsformer. Tjänstemännen behandlar bidragsansökningarna och gör beslutsförslag enligt understödsprinciperna till idrottsnämnden, som beslutar om den slutliga fördelningen av bidragen.

De senaste åren har anslaget för idrottsbidrag varit cirka 1,4 miljoner euro per år. Det teoretiska stödet för användning av stadens idrottslokaler i euro uppgår till cirka 5 miljoner euro om året till motion för personer under 20 år och 1,4 miljoner euro om året till motion för personer över 20 år (2019).

 

IDROTTSNÄMNDENS BIDRAG

Bidrag för verksamheten

 • Verksamhetsbidrag för motions- och idrottsföreningar - ansökningstid 20.9–1.11.2021 

 • Verksamhetsbidrag för annan föreningsverksamhet - ansökningstid 20.9–1.11.2021

 • Bidrag för handikappassistent - ansökningstid senast 15.11.2021

 • Bidrag för evenemang - ansökningstid senast 1.11.2021 (senast 1 månad före evenemanget)

Bidrag för förhållanden

 • Bidrag för ersättning av hyror för träningslokaler - ansökningstid senast 1.11.2021

 • Bidrag för byggande av idrottsplats - ansökningstid senast 1.11.2021 (senast 2 månader innan projektet inleds)

 • Bidrag för utarbetande av orienteringskartor - ansökningstid senast 1.11.2021

Bidrag för kunnande

 • Bidrag för utbildning av tränare, handledare och funktionärer - ansökningstid senast 1.11.2021

 • Stipendium för unga idrottare - ansökningstid senast 15.11.2021

Inriktade specialbidrag

 • Bidrag för områdesförvaltning
 • Bidrag för stödjande av verksamheten vid slalombacken i Hirvensalo - ansökningstid senast 30.9.2021

 • Tillfälligt hyresbidrag

Nyckelord: