Coronainfo för idrottstjänsternas användare

Nationella coronainstruktioner

På denna sida samlas aktuell information om idrottstjänsternas öppettider, tjänster och restriktioner under undantagsförhållanden. Sidan uppdateras vartefter ny information tillkommer.

Allmänna instruktioner

 • Besök inte idrottsplatser då du är sjuk.
 • Kom ihåg 1–2 meters säkerhetsavstånd.
 • Följ begränsningarna för högsta antal personer.
 • Kom ihåg handhygien.
 • Hosta i ärmen.
 • Alla över 15 år förutsätts använda ansiktsmask vid vistelse i lokaler för inomhusmotion, förutom under idrottsprestationen. Var och en bör skaffa sin mask själv. Användning av ansiktsmask förutsätts inte av personer, som på grund av sitt hälsotillstånd inte kan använda mask. Eget meddelande till personalen är tillräcklig. 
 •  Mer information
 • Rekommendationer till idrottsforeningar (17.11.2020)

Idrottsplatser

Specialarrangemang på idrottsplatser

 • Vi följer myndighetsanvisningar
 • Eventuella begränsningar i personantal finns synligt på idrottsplatserna
 • På alla idrottsplatser effektiviseras städningen. Det erbjuds möjlighet att tvätta händerna och att torka av idrottsutrustning med rengöringsmedel.
 • På idrottsplatserna finns infoskyltar som påminner om bl.a. säkerhetsavstånd, handhygien och maskrekommendationen.
 • Vid ändringar informeras idrottsplatsens användare.

Kundservice:

Nycklar och bokningar

De som bokat idrottsplatser informeras om närmare detaljer i samband med bokningen.

Ersättningar

Mer information