Coronainfo för idrottstjänsternas användare

Nationella coronainstruktioner

På denna sida samlas aktuell information om idrottstjänsternas öppettider, tjänster och restriktioner under undantagsförhållanden. Sidan uppdateras vartefter ny information tillkommer.

Allmänna instruktioner

Idrottsplatser

Specialarrangemang på idrottsplatser

  • Vi följer myndighetsanvisningar
  • Eventuella begränsningar i personantal finns synligt på idrottsplatserna
  • På alla idrottsplatser effektiviseras städningen. Det erbjuds möjlighet att tvätta händerna och att torka av idrottsutrustning med rengöringsmedel.
  • På idrottsplatserna finns infoskyltar som påminner om bl.a. säkerhetsavstånd, handhygien och maskrekommendationen.
  • Vid ändringar informeras idrottsplatsens användare.

Kundservice:

Nycklar och bokningar

De som bokat idrottsplatser informeras om närmare detaljer i samband med bokningen.

Ersättningar

Mer information