Utbildningar

Se broschyren!

Rajattomat seurakoulutukset 
OBS! Utbildningarna är på finska.

Idrottscentralen erbjuder avgiftsfria utbildningar för idrottföreningarna i Åbo. Idrottsledare, tränare och funktionärer  kan ta del av följande typer av utbildning: ledarskap, träning, näringslära, hushållslära (ekonomi), kommunikation.

Utbildningarna är riktade till alla typer av ledare, tränare och funktionärer med allt från ingen tidigare erfarenhet till de som redan varit verksamma länge.

Välj ut de utbildningar som passar dig och skapa framsteg för din förening!

Föreningsutbildningarna genomförs i samarbete med grannkommunerna och Sydvästra Finlands Motion och Idrott.