Följeslagarkortet

Hur får jag ett följeslagarkortet

Ansökningsblanketten (pdf)

Fyll i ansökningsblanketten och skicka den till adressen:

Åbo stads idrottscentral
Följeslagarkort
Blombergsplan 4
20720 Åbo

Användning av kortet:

  • Kortet är giltigt i högst fem år
  • Kortets ägare skall på begäran bekräfta sin identitet
  • Kortets ägare väljer sin följeslagare (i allmänna omklädningsrum bör följeslagaren vara av samma kön)
  • För personer med grova handikapp kan beviljas två kort.
  • Fpa:s funktionshinderkort med A-märkning berättigar fritt inträde för en följeslagare till Åbo stads motionsanläggningar på samma villkor som följeslagarkortet. Mer information om EU-funktionhinderkortet http://www.vammaiskortti.fi/sv/

För mer information

Följeslagarkortet gör det lättare för dig som har ett handikapp eller är långtidssjuk, att motionera och ta del i kulturupplevelser och -evenemang. Kortet berättigar en följeslagare eller assistent till fri entré.

 

Använd kortet här

Kom ihåg att nämna att du har Följeslagarkortet då du köper biljett.

Motion och idrott

Kultur, teater, konserter mm.

 

Kortet gäller i 11 kommuner: Åbo, S:t Karins, Lundo, Masko, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Reso, Rusko och Sagu.

Enhetsvisa Följeslagarkortet

Sjukhusavdelningar, enheter inom den slutna vården och serviceboende kan ansöka om ett följeslagarkort för användningen institutions-, avdelnings- och enhetsvis. Vid användning av det enhetsvisa följeslagarkortet kan en person ur personalen vara följeslagare för flera hjälpbehövande som hör till samma grupp. Följeslagaren ska bestyrka sin identitet med arbetsplatsens personalkort.