Kimmoke-armbandet

Information

Har du frågor om Kimmoke? Kontakta oss!

Med Kimmoke-armbandet kan du sätta fart på livet till ett förmånligt pris. Motion och kultur med ett gäng vänner eller i eget sällskap! Du behöver bara ett armband som du visar upp för att komma in på idrottsplatser och kulturevenemang till en förmånlig säsongsavgift.

Vem kan få ett Kimmoke-armband?

Du har rätt till armbandet om du är en Åbobo mellan 18 och 64 och får någon av följande förmåner från  FPA:

  • Utkomstskydd för arbetslösa (grunddagpenning/arbetsmarknadsstöd)
  • Sjukpension och rehabiliteringsstöd (personer under 65 år)
  • Garantipension (personer under 65 år)
  • Pensionsstöd (personer mellan 61 och 64 år)
  • Grundläggande utkomststöd (ta med FPA-kortet)
  • Rehabiliteringspenning, sjukdagpenning och föräldradagpenning (dessa har en inkomstgräns på max 35€/dag och armbandet kan endast köpas vid samservicekontoret Monitori)

Observera att förmåner beviljade av privata försäkringsbolag inte duger.

Pris och inköp av armband

39 €/6 mån. + engångsbetalning 8 € för armbandet.

Ta med dig:

  • positivt beslut eller ett meddelande om utbetalning av stöd som är högst en månad gammalt
  • ID-kort

Kimmoke-armbandet kan bara användas en gång per dag.

Information om aktuella förmåner som berör armbandet meddelas via textmeddelanden på finska. 

Här kan du köpa armbandet

Information om aktuella förmåner som berör armbandet får via textmeddelanden på finska.

(Besökstips och evenemangskalender för innehavare av Kimmoke-armband på finska)