KuntoVoiTas

​Priser

  • Pensionärer och andra rabattgrupper 40 €/ säsong
  • Normalpris 80 € /säsong
  • Icke Åbobor rabattgrupper 50 €/ säsong
  • Icke Åbobor normalpris 120 €/ säsong

 

Köp här

 

 

I KuntoVoiTas-motionsgrupperna tränas muskelkondition, balans och rörlighet. Grupperna passar seniorer i olika åldrar och med varierande kondition eftersom instruktören visar flera varianter av rörelserna varav deltagarna kan välja den som passar en bäst.

Med det förmånliga säsongspriset kan du delta i alla KuntoVoiTas-grupper som ordnas på flera håll i Åbo.

Obs! Motionsgrupperna leds på finska. Säsongen på hösten 2022: 5.9.-16.12. Kolla platserna och tidtabell  turku.fi/kuntovoitas

 

 

 

 

 

 

Fråga mer