Ihanaiset naiset – motion för överviktiga damer

  • Anmälan till kursen sker via länken på finskspråkiga websidan turku.fi/ihanaisetnaiset
  • Fyll i blanketten och tryck sedan på Tallenna.
  • Du får genast beskedet om du ryms med på kursen

Priser

  • 55 € för Åbobor
  • 40 € för rabattgrupper (Åbobor) *
  • 83 € för deltagare från andra kommuner
  • 60 € för rabattgrupper som deltar från andra kommuner *

* arbetslösa, förtidspensionerade, studerande, pensionärer

Kursavgiften betalas på första kursdagen. Det går bra att betala med motionssedlar. 

Räkna ditt BMI

Fråga mera

Motionskursen Ihanaiset naiset (Underbara kvinnor) riktar sig till kvinnor med övervikt (BMI över 30). Den här gruppen kvinnor träffas 1-3 gånger i veckan för att röra på sig.

Vi blir bekanta med olika grundläggande motionsformer, och gör egna härliga variationer av välkända grenar. Målsättningen är att tillsammans hitta rörelseglädjen och den motionsform, som passar just dig bäst. Målet är att finna motionsglädjen. Kom med!

Handledning på finska.