Motion för invandrare

Fråga

Motionsansvarig Minna Inkinen

Svenskspråkig motionsansvarig Lilja Öhman

Bekanta dig även med

Invandrare är välkomna att ta del av alla tjänster som erbjuds av idrottscentralen. Alla Åbobor är välkoman till de mångkulturella aktiviteterna.

Invandrare som omfattas av lagen om främjande av invandrares integration samt mottagande av asylsökande, det vill säga invandrare som bott i Åbo i mindre än tre års tid samt de som omfattas av Koto-verksamheten får delta i kurserna för halva priset.

Nedan följer några exempel på motionsutbudet, mer utförligt program finns att hitta på finska webbsidan https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/harrastamaan/liikuntaa-maahanmuuttajille

Barn och unga

Mångkulturella idrottsklubbar. Kostnadsfri för alla.

Korgboll

  • För 13-19 åringar flickor på tisdagar kl. 16.00–18.00 i Varissuon koulu, Lillens stig 1
  • För 16-19 åringar pojkar på onsdagar kl. 18.00–20.00 i Varissuon koulu, Lillens stig 1
  • Över 16-åringar torsdagar klockan 20-22 i Pääskyvuoren koulu, Talvitie 10

Barnmotionens underland

För 1–12-åringar med en vuxen söndagar klockan 17-19

Vuxna och familjer

Träningspass för endast män:

Bowling

Futsal

Bollturer

Gymturer

Träningspass för endast kvinnor:

Bowling

Gymturer

Fotboll

Gymnastik

Cykelkurs

SIMTURER

Petrelius simhall, Råggatan 2

  • Kvinnor: lördagar 12.1–18.5 kl. 16–18.30
  • Män: söndagar 13.1–19.5 kl. 16–18.30

Obs! Under kvinnornas och männens turer tillämpas normala simhallsavgifter och seriekort/armband.
Badvakterna är av samma kön som simmarna.

Invandrare är välkomna till alla tjänster som erbjuds av Åbo stads idrottscentral.  De mångkulturella klubbarna är avsedda för alla åbobor. Det finns separata gym- och simturer för kvinnor och män. Utöver de allmänna motionstjänsterna erbjuds invandrarna olika slag av motionsgrupper allt efter säsong.