Motionsrådgivning

Kontakta oss

Invånarenkät om utvecklingen av motionstjänster för vuxna i Åbo 

Genom att svara på enkäten kan du påverka utvecklingen av närmotionsverksamhet, föreningsverksamhet för vuxna och digitala motionstjänster i Åbo. Svaren kommer att användas som stöd för utvecklingsarbetet av Åbo stads motionstjänster.  
Det tar 15–20 minuter att svara på enkäten och svaren kan lämnas anonymt.  Fem 100 euros presentkort till en sportaffär och fem presentkort à 100 euro till Åbo Stadsteater lottas ut bland alla som svarar på enkäten. Svarstiden är till 30 november 2022.

Pappersblanketten kan även fyllas i på TULE-tietokeskus, Humlegårdsgatan 10 och på Monitori i Skanssi köpcentrum, Skansvägen 10 samt Salutorgets Monitori, Auragatan 8. 

 

Motionstelefon

Vill du motionera, men är osäker hur du skall komma igång? Oberoende ålder eller tidigare aktivitetsnivå är du välkommen att kontakta oss i frågor som gäller motionsgrupper, idrottsplatser, friluftsplatser med mera.

Du välkommen att kontakta oss per telefon eller via e-post. Vi är anträffbara på vardagar kl. 8-16. Du hittar kontaktuppgifter i sidans gråa låda. 

Ett steg mot ett rörligare liv är alltid en bra idé, oberoende av utgångspunkt!