Motionstjänster för barn, unga och barnfamiljer

Kontaktuppgifter

Idrottscentralens kostnadsfria motionstjänster

I Åbo finns det flera motionsmöjligheter och fritidsaktiviteter för barn och barnfamiljer samt ungdomar. Motionsaktiviteter erbjuds av ett flertal idrottsföreningar samt Åbo stads idrottstjänster. Det finns många valmöjligheter både på hobby- och tävlingsnivå.