Rabattgrupper

Mer information:

Rabattgrupper

Till Åbo stads simhallar, utebad, gym och ledda grupper har nedanstånde rätt till rabatterade priser. Ett ikraftvarande bevis ska uppvisas vid kassan.

  • Studeranden: ikraftvarande studiekort med bild eller ett bevis beviljat av läroanstalten samt identitetsbevis.
  • Pensionärer: identitetsbevis och kort för arbetspensions- eller folkpensionstagare eller anmälan om betald pension som inte är äldre än 1 månad- gäller även deltidspensionerade eller sjukpensionerade.
  • Arbetslösa: identitetsbevis och anmälan om betald arbetslöshetsdagpenning som inte är äldre än 1 månad
  • Skriftlig rekommendation utskrivet av hälsovården: De kunder som fått en rekommendation (av t.ex. läkare, hälsovårdare, fysioterapeut eller dietist eller Åbo stads motionsansvariga i samband med motionsrådgivning) att öka sin fysiska aktivitet av hälsoskäl. Rekommendationen är ett skriftligt intyg som är i kraft ett år från utskrvningsdatumet. Rabatten gills endast vid köp av 10 gångers serieladdningar till Åbo stads simhallar och gym. Rabatten gäller inte för deltagande i ledda grupper, utan endast för inträde till anläggningen.
  • Personer med rehabiliteringsstöd: Högst 1 månad gammalt bevis på utbetald rehabiliteringsstöd samt identitetsbevis
  • Hemvårdsstöd: identitetsbevis och anmälan om betald hemvårdsstöd som inte är äldre än 1 månad
  • Värnpliktig eller civiltjänstgörare: beväringskort eller intyg över civiltjänst

I beviset som beviljar rabatten ska framgå enheten som beviljat beviset samt personens kontaktuppgifter. Kom ihåg att rabattgruppernas produkter alltid är personliga.