Tillämpad motion

Motionsgrupper

Skada, långtidssjukdom eller användning av hjälpmedel är inget hinder för motionerande. Tillämpade motionsformer ger glädje över att lyckas och fröjd av motion för dom som behöver specialstöd i motionerandet, oberoende av ålder. Ett mångsidigt urval står till buds. Det finns egna grupper för barn, unga, arbetsföra och seniorer.

Fråga mera

Barn och ungdomar under 20 år

Vuxna

Nyckelord: 

Lokaliteter

Lokaliteter

Impivaara simhall

Liikunnassa erityista tukea tarvitsevat, esim. liikkumisrajoitteiset, vammaiset, pitkäaikaissairaat, apuvälineen käyttäjät jne.

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Turun kaupungin liikuntapalvelukeskus
Servicespråk: 
Finska