Motionsställen

I Åbo finns det många motionsställen. Vissa kan fritt användas av alla, medan andra behöver bokas.