Tillgänglighet på Samppalinna utebad

Samppalinna utebad strävar efter att betjäna alla jämlikt. Tillgänglighetsanpassade omklädnings-, dusch- och bastu-utrymmen är riktade till personer med funktionsvariationer, könsminoriteter samt andra som behöver extra stöd.

  • Utrymmen bokas på förhand per telefon under Samppalinna utebads öppettider tel. 040 548 5739. Bokning av utrymmena är avgiftsfritt.
  • Utrymmen kan bokas som tidigast 4 veckor på förhand och två timmar åt gången. Endast vid enskilda specialfall kan en längre bokningstid beviljas.
  • Kontrollera bokningsläget

Meddela vid kassan då du anländer.