Barnmotionens underland

Öppettider

 • Höstterminen 4.10-29.11.2020 på söndagar kl 17-19
 • Kuppis idrottshall kl. 17–19.30

Platserna

 • Aunela bollhall
 • Haarla skola
 • Hepokulta skola
 • Ilpois bollhall
 • Moisio motionshall
 • Nummi skola
 • Varissuo skola
 • Kuppis idrottshall (11.10-29.11.2020, kl. 17–19.30)

Anmälningen

Fråga mer

Motionsansvarig
Anna-Kaisa Montonen

Bra att veta!

En vuxen behöver vara med!

Säkerhetsanvisningar för deltagare i Barnmotionens underland

 • I evenemanget kan högst 50 personer delta åt gången. Du kan säkra din plats genom att anmäla dig på förhand. Anmälningen till helgens underland öppnar alltid på torsdagar kl. 17.00.
 • Om det finns lediga platser kvar kan du anmäla dig även på plats genom länken. Kontaktuppgifterna sparas i två veckor.
 • Varje barn bör ha en ansvarig vuxen med sig. Vi rekommenderar att för 1–3 barn behövs en vuxen.
 • Delta i evenemanget endast om du känner dig helt frisk.
 • Då du kommer in på evenemanget, vänligen tvätta dina händer. Då du byter programpunkt använd handdesinfektion.
 • Håll 1–2 meters avstånd till andra.
 • Vuxna rekommenderas använda ansiktsmask.

Specialarrangemang i Kuppis idrottshall

Hallens område kommer delas i två delar. Det ryms 50 personer i vartdera område. Båda områdena har en egen ingång och toalett (unisex).

I samband med anmälningen väljer du också området. I bekräftelsemeddelandet får du bild på områdesuppdelningen. Du kan inte byta område under pågående evenemang.

Utrusningen på de två områdena är nästintill lika. Den stora hoppmadrassen är inte i bruk. Istället finns 1–2 mindre luftmadrasser på vartdera område. Kafét är stängt så ta med egna vattenflaskor.

Vad då för en Barnmotionens underland?

 • avgiftsfri
 • för barn mellan 1–12-år tillsammans med en vuxen
 • varje söndag på åtta olika verksamhetsställen
 • stort utbud på olika slag av redskap
 • verksamheten är övervakad, men inte ledd

Välkommen att röra på dig tillsammans med andra! Underlandet erbjuds av Åbo stads idrottscentral i samarbete med samarbetspartners Ilpois skolans föräldraförening, Runosmäen Urheilijat, Turun Jyry, Turun Nappulaliiga (Aunela och Kuppis), Turun Pyrkivä, Turun Toverit och Turun Weikot.

 

Lokaliteter

Lokaliteter

Aunela bollhall

lapsiperheet

Toiminta on valvottua, ei ohjattua. Ihmemaat ovat tarkoitettu 1-12-vuotiaille. Lasten mukana pitää olla aikuinen.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat

Haarlan koulu

lapsiperheet

Toiminta on valvottua, ei ohjattua. Ihmemaat ovat tarkoitettu 1-12-vuotiaille. Lasten mukana pitää olla aikuinen.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat

Hepokullan koulu

lapsiperheet

Toiminta on valvottua, ei ohjattua. Ihmemaat ovat tarkoitettu 1-12-vuotiaille. Lasten mukana pitää olla aikuinen.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat

Ilpois bollhall

lapsiperheet

Toiminta on valvottua, ei ohjattua. Ihmemaat ovat tarkoitettu 1-12-vuotiaille. Lasten mukana pitää olla aikuinen.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat

Kuppis idrottshall

lapsiperheet

Toiminta on valvottua, ei ohjattua. Ihmemaat ovat tarkoitettu 1-12-vuotiaille. Lasten mukana pitää olla aikuinen.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat

Moisio idrottshall

lapsiperheet

Toiminta on valvottua, ei ohjattua. Ihmemaat ovat tarkoitettu 1-12-vuotiaille. Lasten mukana pitää olla aikuinen.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat

Toiminta on valvottua, ei ohjattua. Ihmemaat ovat tarkoitettu 1-12-vuotiaille. Lasten mukana pitää olla aikuinen.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat

Varissuon koulu

lapsiperheet

Toiminta on valvottua, ei ohjattua. Ihmemaat ovat tarkoitettu 1-12-vuotiaille. Lasten mukana pitää olla aikuinen.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat