290-399 m2 idrottssalar

I Lokaliteter-listan ser du utrustningen för varje idrottshall. Idrottshallens bokningsläge ser du via lokalitetens informationslänk, som för dig till Timmi-bokningskalendern.

Lokaliteter

Lokaliteter

Haarlan koulu

basket, volleyboll, badminton, innebandy

Från ingången till korridoren, omklädningsrum till vänster, salen till höger.

26,8 x 12,7 m; 340 m2
Plastgolv, 2 ridåväggar.

Linjer: volleyboll, badminton x 2, baskt, tennis, målområden fö rinnebandy, handboll/futsal.
Utrustning: volleybollstolpar och -nät, stora basketkorgar (justerbara), sidokorgar x 4 (fasta), badmintonnät, handbollsmål, innebandymål.

Övrigt: 2 x omklädningsrum, 2 x duschrum, 2 x WC.
Styrning av belysning, ridåvägg och korgar i salen.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
14 € / h
Övrig verksamhet
28 € / h

Nummenpakan koulu, Aura å

basket, volleyboll, innebandy

Från ingången till höger, trapporna ner till omklädningsrummen. Från omklädningsrummen vidare och trapporna upp till salen.

25,0 x 13,4 x 5,3 m; 335,0 m2
Trägolv, 1 ridåvägg.

Linjer: volleyboll, badminton x 3, basket.
Utrustning: voleybollstolpar & -nät, stora basketkorgar (justerbar höjd), sidokorgar x 4, innebandymål (normala och små), ribbstolar, rep, romerska ringar, scen.

Övrigt: 2 x omklädningsrum, 2 x duschrum, 2 x WC.
Ljusbrytare bredvid dörren till salen, styrning av ridåvägg och korgar: bredvid salens dörr och i ändan av salen bakom den vita dörren.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
14 € / h
Övrig verksamhet
28 € / h

Oxbacka bollhall

basket, volleyboll, innebandy, badminton

25,0 x 12,0; 300 m2
Plastgolv, ingen ridåvägg.

Linjer: volleyboll, badminton, basket.
Utrustning: volleybollstolpar och -nät, stora basketkorgar, 2 x sidokorgar, badmintonnät, innebandymål, ribbstolar, rep, romerska ringar.

Övrigt: 2 x omklädningsrum, 2 x duschrum, 3 x WC.
Ljusbrytare i korridoren och salen, fasta korgar.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
14 € / h
Övrig verksamhet
28 € / h

Paattisten koulu

basket, volleyboll, innebandy, badminton

Till omklädningsrummen efter ingången genast till vänster. Från omklädningsrummen direkt till salen.

23,0 x 15,0 x 7,1; 345 m2
Plastgolv, 1 ridåvägg.

Linjer: volleyboll, badminton x 3, basket, målområde för innebandy.

Utrustning: volleybollstolpar och -nät, stora basketkorgar (justerbar höjd), sidokorgar x 4 (justerbar höjd), badmintonstolpar x 3 & -nät x 3, innebandymål, ribbstolar, rep, romerska ringar.

Övrigt: omklädningsrum x 2, duschrum x 2, WC x 2.
Automatisk belysning, styrning av ridåväggen på salens långsida, justering av korgarnas höjd i bägge ändorna av salen.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
14 € / h
Övrig verksamhet
28 € / h

Puropellon koulu

basket, innebandy, handboll, futsal

Trapporna upp och till vänster genom korridoren till omklädningsrummen. Till salen genom korridoren.

29,0 x 12,5 x 5,9; 362,5 m2
Plastgolv, ingen ridåvägg.

Linjer: volleyboll, basket, målområden för innebandy.

Utrustning: stora basketkorgar & sidokorgar x 4, handbollsmål, innebandymål, ribbstolar, scen.

Övrigt: omklädningsrum x 2, duschrum x 2, WC x 2.
Automatisk belysning, andra korgen justeras med vev.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
14 € / h
Övrig verksamhet
28 € / h

Raunistulan koulu, Raunistulan yksikkö

basket, volleyboll, innebandy

Från ingången rakt till korridoren och omklädningsrummen, därifrån rakt till salen.

27,0 x 14,6 x 7,2; 394,2 m2
Trägolv, 1 ridåvägg.

Linjer: volleyboll, basket, tennis

Utrustning: volleybollstolpar och -nät, stora basketkorgar, sidokorgar x 4, innebandymål (normala och små), ribbstolar, rep, romerska ringar.

Övrigt: omklädningsrum x 2, duschrum x 2, WC x 2.
Ljusbrytare i första omklädningsrummet samt bak i salen, korgar med vev.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad, Idrottscentralen

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
14 € / h
Övrig verksamhet
28 € / h

S:t Olofsskolan

basket, innebandy, handboll, futsal

Till omklädningsrummen från ingången till vänster, omklädningsrum efter dörren. TIll salen efter omklädningsrummen, trapporna upp.

26,3 x 14,6 x 5,3; 384 m2
Trägolv, 1 ridåvägg.

Linjer: volleyboll, basket, målområden för innebandy.

Utrustning: volleybollstolpar och -nät, stora basketkorgar, 4 x sidokorgar, handbollsmål, innebandymål (normala och små), ribbstolar, rep, romerska ringar, scen.

Övrigt: omklädningsrum x 2, duschrum x 2, WC x 2.
Automatisk belysning, styrpanel på scenen, styrning av ridåvägg på scenen, fasta korgar.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

Idrottscentralen

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
14 € / h
Övrig verksamhet
28 € / h

Skolhuset vid Klockringaregatan

basket, volleyboll, innebandy

24,8 x 13,2 x 6,9/7,8; 327,4 m2
Plastgolv, ingen ridåvägg.

Linjer: volleyboll, badminton, basket, målområden för innebandy.
Utrustning: volleybollstolpar och -nät, stora basketkorgar, innebandymål, scen.

Övrigt: omklädningsrum x 2, duschrum x 2, WC x 2.
Ljusbrytare på scenen, korgar med vev.

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
14 € / h
Övrig verksamhet
28 € / h

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

basket, volleyboll, innebandy

Från huvudingången trapporna ner till omklädningsrummen och salen. Från ingången på hörnet trapporna ner till omklädningsrummet och till salen.

31,8 x 12,0 x 5,7; 380,3 m2
Trägolv, 1 ridåvägg.

Linjer: volleyboll, badminton x 4, basket, Målområde för innebandy.
Utrustning: volleybollstolpar (krokar) och -nät, stora basketkorgar, sidokorgar x 4, innebandymål, ribbstolar, rep, romerska ringar.

Övrigt: omklädningsrum x 2, duschrum x 2, WC x 1.
Styrning av belysning och ridåvägg i salen, fasta korgar, spegel

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga idrottsturer
14 € / h
Övrig verksamhet
28 € / h

Kupittaan koulus nedre sal

Ingång till omklädningsrummen rakt från ytterdörren, sedan till höger. Från omklädningsrummet längs spiraltrappan upp till salen.

26,0 x 13,0 x 5,5; 338 m2
Plastgolv, ingen ridåvägg.

Linjer: volleyboll, badminton x 3, basket
Utrustning: korgar, badmintonstolpar x 3, innebandymål, ribbstolar, rep, romerska ringar, scen.

Övrigt: omklädningsrum x 2, duschrum x 2, WC x 2.
Automatisk belysning, en fast korg, en korg höj- och sänkbar med vev

Telefon:

Gymnastiksalarnas jour 02 253 5707

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Serviceproducent: 

Idrottscentralen

Ansvarsorganisation: 

Åbo stad

Öppettider

Gymnastiksalarnas jour under säsongen
mån - fre 15:00 - 22:00
lör - sön 09:00 - 17:00

Pris

Åbobor under 20 år
Gratis
Övriga motionsturer
14 € / h
Övrig verksamhet
28 € / h