Spelregler i Kuppis idrottshall

Följ alltid reglerna, personalens anvisningar, renlighet och god sed. Så kan vi garantera att alla får träna tryggt och ostört.

  • Idrottshallen är reserverad för idrottare under 15 år till klockan 19.
  • Idrottare under 15 år får endast använda styrketräningsutrymmena tillsammans med gruppledaren.
  • Innan träningspasset börjar ska turen kvitteras via avläsaren (gruppledaren/idrottaren).
  • Du tränar på eget ansvar.
  • Håll dig till områden som är avsedda för träning. Stavhoppsmattan och höjdhoppsmattan är reserverade för personer som tränar i dessa grenar.
  • Gruppledaren ansvarar för sin grupp eller sin idrottare.
  • Spring alltid motsols.
  • Beakta de andra som tränar. Spring inte över banorna och rusa inte in på planen.
  • Ställ tillbaka de redskap du använt.
  • Lämna bastuavdelningens utrymmen senast kl. 20.15 på må–fr och kl. 17.15 på lö–sö.

Idrottsglädje för alla!