Motionsturer

Bokningskalendern Timmi

Ansökningsblanketter (för tillfället endast på finska)

Du kan boka både fasta och enstaka turer till idrottsplatserna. Turerna bokas via elektroniska ansökningssidan Timmi. Bokningen förutsätter en registrering av konto i Timmi. För inloggningen behöver du en mailadress och nätbankskoder. Om du representerar en förening eller klubb ansöker du om utökade användarrättigheter i föreningens namn. Föreningens turbokningar ansöks alltid i föreningens namn.

Idrottstjänsterna administrerar över 300 idrottsplatser. I turfördelningssystemet deltar årligen hundratals sökande från tiotals olika grenar. Under år 2018 hölls över 300 000 turer i Åbos kommunala idrottsanläggningar.

 

Kvittering av nycklarna

 

Till alla salar och bollhallar behövs en nyckel för att ta sig in. Även till uteplanernas omklädningsrum behövs nyckel.

  • Nycklar till idrottssalar och bollhallar (förutom Kuppis bollhall) hämtas från Idrottscentralens kundbetjäning på Veritas stadion våning 1. Vardagar kl 8.15-16.00.
  • Kuppis bollhalls omklädningsrummens nycklar ämtas från Kuppis bollhall.
  • Nycklar till uteplanernas omklädningsrum på Kuppis, Barkplan och Jäkärlä hämtas från Sport cafe i Kuppis bowlinghall under cafets öppettider.
  • Idrottsparkens övre planens omklädningsrums nyckel hämtas från Idrottsparkens personal.
  • Impivaaras uteplanens omklädningsrum finns i Impivaara bollhall.
  • Andra uteplaners nycklar hämtas från Idrottcentralens kundbetjäning på vardagar 8.15-16.00
  • Inträde till idrottscenter Alfa sker med motionsarmband.

Nycklarna återlämnas efter användning till samma ställe därifrån de hämtats. Nycklar till omklädningsrum får ej ges direkt vidare till andra lag.

Då nycklar hämtas från Idrottscentralens kundbetjäning överlämnas nycklarna till bokade turens kontaktperson som bör ha med sig turens bokningsbekräftelse samt identitetsbevis. Vid behov kan kontaktpersonen ge behörighet åt en annan person att hämta ut nycklarna, ta då kontakt på förhand till liikunta.varaukset@turku.fi. Kontaktpersonen bär ansvar för att nycklarna återlämnas i tid. Om kontaktpersonen ändras mitt i säsongen bör detta meddelas till kundbetjäningen utan dröjsmål.

Alla höst- eller vårsäsongs nycklar återlämnas allti då säsongen tar slut, senast tre veckor efter sista turen. För uteblivna eller försenade nyckelåtermlämningar debiteras en summa på 70 euro.

Avbokning

Möjliga avbokningar görs via bokningssystemet Timmi. I fliken Omat tiedot ser du dina ikraftvarande bokningar. Du får ett automatiskt mail i samband med avbokningen. Vid behov kan turer också undantagsvis göras via mail till liikunta.varaukset@turku.fi. Att fördela vidare turer till en tredje part är förbjudet. Vid byte av turer bör alltid idrottscentralen kontaktas skriftligt på liikunta.varaukset@turku.fi.

Avbokningen bör göras i god tid. Ingen betalning krävs för salturen, om avbokningen sker minst fyra dygn innan bokningen. Om avbokningen sker senare debitteras en dubbel hyra enligt betalgrupp 2 (över 20 åringar). Turer som inte avbokats och inte användts debitteras med en tredubbel summa från och med 1.8.2019. Evenemang bör avbokas minst fyra veckor innan, annars debitteras en fördubblad summa.

 

 

Besöksadress: 

Blombergsplan 4
20720 Åbo

Telefon:

Kundservice 02 262 3232
Åbo stads telefonväxel 02 330 000
E-post: 
liikunta.varaukset@turku.fi

Öppettider

mån - fre 09:00 - 12:00 och 13:00 - 16:00