Naturisbanorna / östra sidan av Aura å

Naturisbanorna är belysta må–to till klockan 21 och fre–sö till klockan 20. Reserverade turer beviljas inte till planerna, utan de är till fritt bruk för alla intresserade. Helhetsansvaret hör till Åbo stads idrottscentral. Talkoplaner upprätthålls av frivilliga.

PlanLägeRinkFriåkningOmklädningshyttTillstånd
Hansängens planKartlänkXXStängt

Stängt

 

Hirvensalo, HarlaxplanKartlänk XStängt

Stängt

Hirvensalo, Syvälahtiparkens planKartlänk  StängtStängt
Hirvensalo, Wäinö Aaltonens skolaKartlänkXXStängt

Stängt

Österås, BruksplanenKartlänk XStängt

Stängt

Ilpois, LaukkällsplanenKartlänkXXStängt

Stängt

Centrum, SamppalinnabergetKartlänk XStängt

Stängt

Centrum, Idrottsparkens övre planKartlänk XStängt Stängt
Kohmo, Lilldäldens planKartlänk XStängt

Stängt

Kuppis, plan 3Kartlänk XStängt Stängt
Laustis skolaKartlänk X 

Stängt

Laustis, TrumslagarparkenKartlänk XStängt

Stängt

Rävparkens planKartlänk X Stängt
Tallbacka, Bäckgatans planKartlänkXXStängt

Stängt

Nummisbacken, MånbergsplanKartlänkXXStängt

Stängt

Skylparkens planKartlänk XStängtStängt
Svalbergas skolanKartlänk XStängt

Stängt

Svalberga, LavskrikeparkenKartlänkXXStängt

Stängt

UittamoKartlänk XStängt

Stängt

Kråkkärrsplan, KuopusstigenKartlänk XStängt

Stängt

Hammarbacka, TurjaparkenKartlänk XStängt

Stängt

LillheikkiläplanKartlänk XStängt

Stängt

Omklädningshytterna är inte öppna. Naturisbanorna är belysta:

  • må–to till kl. 7.30–21.00
  • fre kl. 7.30–20.00
  • lö–sö, samt vardagshelg kl.10.00–20.00

Reserverade turer beviljas inte till planerna, utan de är till fritt bruk för alla intresserade. Helhetsansvaret hör till Åbo stads idrottscentral. Talkoplaner upprätthålls av frivilliga.

Nyckelord: 

Lokaliteter

Lokaliteter

In free use.

Size: 42x80 m

Servicens genomförandesätt: 

Själv producerat

Ansvarsorganisation: 

City of Turku Sports Services Centre

Pris

För alla
Gratis