Spelregler på konstis- och skridskobanorna

Spelregler på Barkplanens konstisbana

Följ alltid reglerna, personalens anvisningar, renlighet och god sed. Så kan vi garantera att alla får träna säkert och ostört.

 • Lämna inte värdeföremål i omklädningsrummet. Vi ansvarar inte för dem.
 • Använd endast skridskor på isen, inte skor.
 • Klubbor får användas endast på särskilt anvisade ytor.
 • Det är förbjudet att gå ut på isen under underhållet kl. 15.45-16.45.

Spelregler på skridskobanan "Masken" i Kuppis

Visa hänsyn till andra som använder banan och beakta följande regler:

 • Gå inte ut på isen med skor.
 • Skrinn i visad riktning. Håll till höger, kör om till vänster.
 • Stavar, klubbor, barnvagnar och cyklar är förbjudna på banan.
 • Var och en tränar och åker på eget ansvar.
 • Lämna inte värdeföremål under skyddstaket.
 • Banan får inte användas under serviceavbrott: från måndag till fredag kl. 7–8.30, 12–12.30, 16.30–17 och 19–19.30
  samt på veckosluten kl. 8–9.30, 12–12.30 och 15–15.30. Vid behov kan underhåll också utföras under andra tider.

Idrottsglädje för alla!

Besöksadress: 

Kuppisparken
20520 Åbo
E-post: 
liikunta@turku.fi

Öppettider

Öppen 24/7

Besöksadress: 

Tureborgsgatan 2
20100 Åbo

Telefon:

050 431 0016
E-post: 
liikunta@turku.fi

Öppettider

5.4.2021 - 7.11.2021
mån - fre 08:00 - 22:00
lör - sön 08:00 - 21:00